Category Archives: Gia công – sản xuất xuất khẩu

Điều kiện miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư sản xuất xuất khẩu

diều kiện ưu đãi thuế nhập khẩu nguyên liệu , vật tư sxxk

Để thực hiện được hoạt động sản xuất xuất khẩu thứ không thể thiếu trong quá trình sản xuất đó là nguyên liệu và vật tư sản xuất. Như vậy để nhập khẩu nguyên liệu, vật tư về doanh nghiệp có phải chịu thuế hay không và bằng cách nào để doanh nghiệp được hưởng […]

Nhập khẩu nguyên liệu vật tư sản xuất xuất khẩu

Nhập khẩu vật tư nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Nhập khẩu nguyên liệu vật tư sản xuất xuất khẩu là một hình thức rất phổ biến tại Việt Nam, đó là doanh nghiệp có cơ sở sản xuất tại Việt Nam, có máy móc, thiết bị đúng ngành nghề sản xuất thực hiện mua nguyên liệu, vật tư từ nước ngoài và/hoặc trong nước […]

Loại hình gia công- sản xuất xuất khẩu

Loại hình gia công- sản xuất xuất khẩu

Loại hình gia công- sản xuất xuất khẩu –Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động gia công hàng hoá cho thương nhân nước ngoài và nhập  khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá xuất khẩu. Hàng hoá nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoái (TNNN) và sản […]