Category Archives: Gia công – sản xuất xuất khẩu

Loại hình gia công- sản xuất xuất khẩu

Loại hình gia công- sản xuất xuất khẩu

Loại hình gia công- sản xuất xuất khẩu –Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động gia công hàng hoá cho thương nhân nước ngoài và nhập  khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá xuất khẩu. Hàng hoá nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoái (TNNN) và sản […]