Gia công & hoàn thuế nhập khẩu sau khi xuất khẩu sản phẩm nguyên vật liệu sản xuất nhập loại hình A12

Tiêu đề:Nguyên vật liệu sản xuất nhập loại hình A12 có được đưa ra ngoài gia công & hoàn thuế nhập khẩu sau khi xuất khẩu sản phẩm
Hỏi:Kính gửi Cục HQ TpHCM Công ty chúng tôi có dây chuyền sản xuất thú nhồi bông đầy đủ. Tuy nhiên, do nhiều đơn đặt hàng gấp doanh nghiệp (DN) không kịp tiến độ sản xuất, chúng tôi xin được hỏi như sau: 1. Vậy DN có được đưa nguyên vật liệu sản xuất nhập khẩu (loại hình NK A12) ra công ty khác gia công 1 phần, sau đó đem về tiếp tục sản xuất & xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh? 2. Các nguyên vật liệu nhập khẩu (A12) được đưa ra ngoài gia công trên, sau khi xuất khẩu, chúng tôi có được hoàn thuế nhập khẩu ? Kính mong Cục Hải Quan trả lời cho chúng tôi được rõ, cám ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:1. Căn cứ bảng mã loại hình ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan, mã loại hình A12 là nhập kinh doanh sản xuất được áp dụng trong các trường hợp sau:
“Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ.”
Trường hợp doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh (A11 hoặc A12) để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì thời gian thực hiện không quá 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai hàng hóa nhập khẩu.
Hiện nay, chưa có quy định doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu được cho doanh nghiệp khác gia công một phần. Vì vậy, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các quy định về sản xuất xuất khẩu để thực hiện. 
2. Các trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm được quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để công ty biết và tham khảo thực hiện.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *