Ghi sai số tờ khai nhập khẩu trên giấy nộp tiền

Tiêu đề:Ghi sai số tờ khai nhập khẩu trên giấy nộp tiền
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải quan Tp.HCM Ngày 15/12/2014 Cty tôi thực hiện việc nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu cho Chi cục HQ KV1 nhưng chúng tôi ghi sai số tờ khai hải quan nhập khẩu trên Giấy nộp tiền (Ghi số Tờ khai nhập khẩu khác đã đóng thuế rồi). Ngày 16/12/2014 Chúng tôi đã yêu cầu ngân hàng thực hiện điện điều chỉnh số tờ khai đúng với KBNN của HQ KV1. Đã có điện điều chỉnh của ngân hàng và chúng tôi cũng đã nhập xong lô hàng đó. Tuy nhiên, hôm nay, khi chúng tôi thực hiện nhập 1 lô hàng khác tại HQ KV3 thì hải quan báo chúng tôi còn nợ thuế lô hàng trên và không thể thực hiện nhập lô hàng này khi chưa giải quyết nợ thuế của tờ khai cũ. Tôi liên hệ ngân hàng thì ngân hàng nói đã chuyển hết điện và chứng từ cho Kho bạc phía HQ KV 1 rồi. Tôi liên hệ HQ KV1 thì họ yêu cầu tôi phải đem Giấy nộp tiền lên gặp trực tiếp để giải quyết, không cần quan tâm có làm điều chỉnh hay chưa với ngân hàng. Tôi không biết HQ KV 1 làm việc như vậy có đúng không? Có phải là hành DN quá không khi Cty tôi ở rất xa cơ quan HQ. Mà tôi thiết nghĩ, nếu cán bộ HQ muốn xem giấy nộp tiền thì tôi có thể gửi qua mail hay fax mà!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Việc điều chỉnh sai sót trong quá trình kê khai nộp thuế được qui định tại Điểm 7 “Kiểm tra, đối chiếu và xử lý” Phần B Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 “Hướng dẫn thu và quản lý các khỏan thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước” .  Doanh nghiệp đã chưa thực hiện đúng qui định.
Đề nghị Doanh nghiệp lập thủ tục điều chỉnh theo đúng qui định nêu trên. Trường   hợp có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục Hải quan Khu vực 1 để được hướng dẫn.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *