Đường đen (Đường nâu) Dark Brown sugar nhập khẩu từ Hàn quốc

Tiêu đề:Đường đen (Đường nâu) Dark Brown sugar nhập khẩu từ Hàn quốc
Hỏi:Xin chào quý cơ quan!
Tôi đại diện cho công ty TNHH Thực phẩm tổng hợp Việt – Hàn MST: 0315262383 Có đặt câu hỏi như sau: Sắp tới công ty tôi có nhập khẩu lô đường đen (đường nâu) tiếng anh là: Dark Brown Sugar, nhập khẩu từ Hàn Quốc. Vậy tôi xin hỏi những ý như sau:
– Lô đường này có thuộc dạng cấm nhập, nhập theo điều kiện hay là nhập khẩu theo dạng hàng hóa thông thường?
– Thủ tục thông quan như thế nào?
– Thuế áp dụng là bao nhiêu %?
– Có thuộc mặt hàng áp dụng hạn ngạch nhập khẩu hay không?
– “Đường đen” có áp thuế và quy định như mặt hàng “Đường tinh luyện hoặc đường thô” hay không?
– Mã HS code áp dụng là bao nhiêu?
Mong sớm nhận được phản hồi từ quý cơ quan để quá trình nhập và phân phối hàng của cty chúng tôi được kịp thời!
Trả lời:Ngày 24/12/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của doanh nghiệp thông qua hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về việc hạn ngạch nhập khẩu mặt hàng đường đen. Liên quan đến vấn đề doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Theo quy định tại Phụ lục III Nghị định Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì: Mặt hàng đường tinh luyện, đường thô thuộc danh mục hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan khi nhập khẩu, không phân biệt hàng hóa nhập khẩu từ nước nào.  Do đó, đề nghị công ty liên hệ với Bộ Công thương để được xem xét cấp giấy phép nhập khẩu.
Căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ thì mặt hàng đường nhập khẩu để kinh doanh thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.
Thủ tục đăng ký, khai hải thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Mã số HS, thuế suất; đề nghị DN tham khảo chương 17 biểu thuế nhập khẩu theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *