Đồng tiền thanh toán trên tờ khai hải quan

Tiêu đề:Đồng tiền thanh toán trên tờ khai hải quan
Hỏi:Công ty chúng tôi là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, nhà máy đặt tại KCN Nhơn Trạch – Đồng Nai. Chúng tôi bán hàng cho 01 công ty nằm trong khu Kinh tế thương mại Lao bảo – Quảng Trị. Chúng tôi mở tờ khai xuất/ nhập khẩu. Theo yêu cầu của Hải Quan khu Kinh tế thương mại Lao Bảo thì đồng tiền thanh toán trên tờ khai hải quan phải là Việt Nam đồng ( VND), không được dùng đô la Mỹ ( USD). Xin Quí Hải Quan cho biết qui định này có đúng không. Nếu đúng, xin vui lòng cho chúng tôi biết thông tư hay công văn nào liên quan đến vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.09.2013 của Bộ Tài Chính
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *