Đóng thuế VAT hàng nhập khẩu có NPL đã xuất khẩu

Tiêu đề:Đóng thuế VAT hàng nhập khẩu có NPL đã xuất khẩu nhưng chưa được thanh khoản
Hỏi:Thưa Quý cơ Quan, Công ty chúng tôi có nhập khẩu NPL để SXXK. Đến thời gian này những NPL của tờ khai nhập đã được xuất khẩu khỏi Việt Nam, và công ty tôi đã nộp hồ sơ thanh khoản vào tháng 8, nhưng do có một số sai xót nên hiện tại vẫn chưa hoàn thành thanh khoản NPL. Vậy hỏi, công ty chúng tôi có phải đóng thuế GTGT của những tờ khai nhập đã hết NPL nhưng chưa thanh khoản này không? (cty đã đóng đầy đủ thuế NK) Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu đã nộp hồ sơ không thu thuế được áp dụng thời hạn nộp thuế và chưa bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.
Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế; không thu thuế cho hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng xuất khẩu đáp ứng quy định nêu trên, đang chờ quyết định của cơ quan hải quan thì tạm thời chưa phải nộp thuế GTGT cho phần nguyên liệu, vật tư đó mà không bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Trường hợp sau khi kiểm tra, cơ quan hải quan xác định phần nguyên liệu, vật tư đề nghị hoàn thuế, không thu thuế nêu trên không phục vụ sản xuất sản phẩm đã thực xuất khẩu thì doanh nghiệp bị truy thu thuế, tính tiền chậm nộp thuế (nếu có) và bị xử phạt theo quy định.
 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *