Đồng ở dạng thanh que và dạng hình

Tiêu đề:Đồng ở dạng thanh que và dạng hình
Hỏi:Công ty bên em hiện tại đang sản xuất ra thành phẩm là đồng dạng cây tròn đặc ,dạng hình . Bên công ty muốn xuất khẩu ra nước ngoài ,cho e hỏi ,nếu xuất kinh doanh thì có chịu thuế xuất xuất khẩu không ? thuế xuất bao nhiêu %? E cảm ơn !
Trả lời:Đề nghị doanh nghiệp đối chiếu mã số HS hàng hoá thực tế xuất khẩu với Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ để xác định mức thuế suất thuế xuất khẩu
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *