Đóng ghép hàng hóa của nhiều chủ hàng nhưng không đưa hàng vào kho CFS

Tiêu đề:Đóng ghép hàng hóa của nhiều chủ hàng nhưng không đưa hàng vào kho CFS
Hỏi:Kính gởi Ban tư vấn, Công ty chúng tôi xin được tư vấn về thủ tục đóng ghép container như sau : Đối với lô hàng xuất khẩu điều kiện giao hàng là FOB, người mua có được phép thuê container sau đó thực hiện việc đóng ghép hàng hóa của nhiều chủ hàng (người xuất khẩu) tại bãi của cảng mà không đưa các lô hàng này giao vào kho CFS cho công ty dịch vụ thu gom hàng lẻ ? Nếu được phép thực hiện xin tư vấn thủ tục thực hiện qua giám sát tại cảng. Xin cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau: 
Việc hàng đóng ghép không đưa vào kho CFS cho công ty dịch vụ thu gom hàng lẻ là chưa đúng quy định. Đề nghị Quý Cty nghiên cứu quy định về thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS), quy định như sau: 
1. Định nghĩa kho thu gom hàng lẻ (CFS):            
– “Địa điểm thu gom hàng lẻ là khu vực kho, bãi dùng để thực hiện các hoạt động thu gom, chia, tách hàng hóa của nhiều chủ hàng vận chuyển chung công-te-nơ” (Khoản 4 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014).           
– “Địa điểm thu gom hàng lẻ gọi tắt là kho CFS (Container Freight Station), là khu vực kho, bãi dùng để thực hiện các hoạt động thu gom, chia tách, đóng gói, sắp xếp, đóng ghép và dịch vụ chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của nhiều chủ hàng vận chuyển chung công-te-nơ” (Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2017).
2. Thủ tục liên quan đến kho CFS (Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016):Điều 19. Điều kiện công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ 
1. Địa điểm thu gom hàng lẻ phải nằm trong khu vực quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật hải quan.           
2. Địa điểm thu gom hàng lẻ có diện tích kho tối thiểu 1.000 m2 không bao gồm bãi và các công trình phụ trợ, phải có hàng rào ngăn cách với khu vực xung quanh.           
3. Đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như nơi làm việc, nơi kiểm tra hàng hóa, nơi lắp đặt trang thiết bị kiểm tra hải quan, kho chứa tang vật vi phạm theo quy định của Bộ Tài chính.           
4. Có phần mềm đáp ứng các tiêu chí sau:           
a) Quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong địa điểm thu gom hàng lẻ theo từng mặt hàng, đối tượng mua hàng, tờ khai hải quan;           
b) Đáp ứng yêu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, thống kê, lưu trữ và được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.           
5. Có hệ thống ca-mê-ra đáp ứng các tiêu chí sau:           
a) Quan sát được các vị trí trong địa điểm thu gom hàng lẻ. Hình ảnh quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ);           
b) Dữ liệu về hình ảnh ca-mê-ra được lưu giữ tối thiểu 12 tháng;      
c) Hệ thống ca-mê-ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.           
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ về phần mềm quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, hệ thống ca-mê-ra giám sát.           
6. Đối với địa điểm thu gom hàng lẻ nằm trong khu vực cảng biển, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được công nhận trong nội địa, doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định tại Nghị định này. Trước khi đưa vào hoạt động, doanh nghiệp phải thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý cảng biển; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa.           
Điều 20. Hồ sơ công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ           
1. Văn bản đề nghị công nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính.           
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 01 bản sao.           
3. Sơ đồ thiết kế khu vực địa điểm thu gom hàng lẻ thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho hàng, hệ thống đường vận chuyển nội bộ, bảo vệ, văn phòng kho và nơi làm việc của hải quan: 01 bản sao.           
4. Tài liệu mô tả chương trình phần mềm quản lý địa điểm thu gom hàng lẻ: 01 bản chính.           
5. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm: 01 bản sao.           
6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan công an cấp: 01 bản sao.           
7. Quy chế hoạt động: 01 bản chính. 
Trân trọng.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *