Doanh nghiệp xuất khẩu Tượng đá và Bàn ghế đá

Tiêu đề:Doanh nghiệp xuất khẩu Tượng đá và Bàn ghế đá
Hỏi:Xin các anh Chị Hải Quan TP.HCM tư vấn giúp bên Cty em về lĩhh vực xuất khẩu về mặc hàng Tượng đá , và Bộ bàn nghế bằng Đá. Cty em trên giấp phép KD về lĩnh vực sắt thép.
1/ Bên cty em có được phép xuất khẩu về mặc hàngf: Tượng Đá và Bàn ghế Đá hay không?
2/ Bên cty cần cung cấp các thủ tục và giấy tờ gì cho HQ khi xuất khẩu cho lô hàgg này?
3/ Tượgg đá và bàn ghế đá xuất khẩu là hang đã thành phẩm rồi thì có cần cung cấp cho HQ về giấy phép được quyền khai thác đá hay không?
4/ Mặc hàng tượng Đá : mã HS 97030010; và mặc hàng bộ bàn ghế đá mã HS: 68022990. Nếu bên Cty em áp vào 2 mã HS đó thì có phù hợp không?
Bên Cty chúng em rất mong các anh chị hộ trợ tư vấn giúp. vì lô hàng này cty chúng em dự kiến tuần sau sẽ xuất rồi.
Bộ phận xuất nhập khẩu Cty CP Thép Vạn Thành.
Nguyễn Chính Trực Tel: 0985970678 Mail: nguyentruc.hh@gmail.com
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1/ Theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng sản phẩm bằng đá không thuộc danh mục cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện. Mặt hàng này Doanh nghiệp được xuất khẩu không cần có ngành nghề, điều kiện kinh doanh phù hợp.
  2/ Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
  3/ Việc áp mã số do doanh nghiệp không nêu rõ sản phẩm đá làm bằng đá tự nhiên hay làm bằng bột đá. Nếu sảm phẩm làm bằng đá tự nhiên doanh nghiệp tham khảo mã số nhóm 6802, 9703; làm bằng bột đá tham khảo mã số nhóm 6815.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *