Doanh nghiệp thương mại gửi hàng hóa nhập khẩu ở kho ngoại quan

Tiêu đề:Doanh nghiệp thương mại gửi hàng hóa nhập khẩu ở kho ngoại quan
Hỏi:Công ty chúng tôi có câu hỏi này xin Quý cục tư vấn giúp , khách hàng của chúng tôi là doanh nghiệp nước ngoài có vốn đầu tư 100% ở Việt Nam .
Nay khách hàng này dự kiến gửi hàng là Axit Laudric vào kho ngoại quan với mã HS là 2915 .
Sau đó doanh nghiệp này sẽ bán sản phẩm này cho các công ty sản xuất chế xuất ở Việt Nam .
Nay chúng tôi có các câu hỏi như sau :
1. Theo như giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì công ty có được bán sản phẩm cho các doanh nghiệp chế xuất hay không ? (Mã HS này chúng tôi có đăng ký trên GCNĐK đầu tư)
2 Trong trường hợp chúng tôi đang cần xuất khẩu và nhập khẩu các loại mặt hàng không có mã HS trên giấy chứng nhận đầu tư . Công ty có phải thay đổi lại Giấy chứng nhận đầu tư trước khi làm xuất – nhập khẩu các loại hàng hóa không có mã HS trên Giấy chứng nhận đầu tư không?
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định: “1. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu, được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng, theo các điều kiện sau:
a) Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
b) Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam, theo các điều kiện sau:
a) Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
b) Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
3. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu”.
Như vậy, trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thì thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *