Doanh nghiệp FDI xuất khẩu hàng do doanh nghiệp tự nhập khẩu

Tiêu đề:Doanh nghiệp FDI xuất khẩu hàng do doanh nghiệp tự nhập khẩu
Hỏi:Kính gửi cục Hải Quan TpHCM. Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hiện đang có ý định nhập khẩu một lô hàng trang thiết bị y tế: ống thông truyền dinh dưỡng có nguồn gốc từ Nhật Bản và Trung Quốc sau đó xuất bán sang các thị trường Đông Nam Á. Theo thông tư Số: 08/2013/TT-BCT có đề cập: “1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu, được mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài, bao gồm hàng hoá do doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhập khẩu vào Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác” Nhưng lại đồng thời: “4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu chỉ được trực tiếp mua hàng hóa của thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó để xuất khẩu” Điều này làm cho doanh nghiêp chúng tôi rất băn khoăn không biết chúng tôi có được phép tiến hành nhập và bán hàng mình tự xuất hay không và các thủ tục thuế, tài chính sẽ phải thực hiện như thế nào? Kính mong cục hải quan sớm giải đáp
Trả lời:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán háng hóa tại Việt Nam được quy định tại Điều 4 Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
2. Phạm vi thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương, theo đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.
3. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư 08/2013/TT-BCT nêu trên.
4. Ngoài ra, việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương.
5. Trường hợp Doanh nghiệp định nhập khẩu lô hàng là trang thiết bị y tế có nguồn gốc từ Nhật Bản và Trung Quốc sau đó xuất bán sang các thị trường Đông Nam Á. Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu mặt hàng trang thiết bị y tế nêu trên.
  Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các quy định trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *