Doanh nghiệp FDI nhập hàng theo Nghị định 09/2018

Tiêu đề:Doanh nghiệp FDI nhập hàng theo Nghị định 09/2018
Hỏi:Kính chào Cục Hải quan TP.HCM, Công ty tôi là Công ty Pla Matels Vietnam với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Tôi có vấn đề thắc mắc sau, nhờ Sở Công Thương tư vấn và hướng dẫn thực hiện. Công ty tôi nhập máy ép nhựa từ nước ngoài về để bán cho công ty sản xuất các chi tiết máy, sản phẩm bằng nhựa. HS code của máy: 84771039. Công ty tôi có Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp vào tháng 6/2017. Mã ngành kinh doanh: 4690 (Chính) và 4799. với nội dung: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn(không thành lập cơ sở bán buôn) và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp lau6t5 Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động theo quy định tại Giấy phép kinh doanh). Theo nghị định 09/2018 thì Đối với quyền xuất khẩu , nhập khẩu, và phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quyền thực hiện các hoạt đông này sau khi đăng ký thực hiện tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh Nghiệp. Trong Giấy chứng nhận đầu tư cấp năm 2017 của chúng tôi, đã có đăng ký về quyền xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn. Vậy có phải Công ty chúng tôi đã có quyền nhập khẩu tất cả các mặt hàng không thuộc diện phải cấp Giấy phép kinh doanh? Và việc nhập máy với HS trên có thể thực hiện được chưa? Mong nhận được phản hồi từ Chi cục hải quan để công ty tôi có thể thực hiện việc sửa đổi, đăng ký kinh doanh theo đúng quy định.
Trả lời:Tại Điều 5 – Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính Phủ có quy định giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau:
– Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, không bao gồm hàng hóa quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định này;
– Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định này;
– Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định này;
– Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
– Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;
– Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;
– Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;
– Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
– Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.
Bên cạnh đó, các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh được quy định tại Điều 6 – Nghị định số 09/2018/NĐ-CP như sau:
Ngoài các hoạt động thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.Đề nghị Quý công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện.
Trân trọng./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *