ĐỒ CHƠI TRẺ EM, nhập Phi mậu dịch, sử dụng nội bộ không bán ra thị trường

Tiêu đề:ĐỒ CHƠI TRẺ EM, nhập Phi mậu dịch, sử dụng nội bộ không bán ra thị trường
Hỏi:Xin gửi lời chào đến Cục Hải quan TPHCM, lời chúc sức khỏe các anh chị Phòng giám sát Quản Lý. Chúng tôi Chi Nhánh Công ty TNHH Tiếp Vận Altus Việt Nam (MST:0100775434001), chúng tôi có 1 câu hỏi muốn gửi đến quý cục Hải quan (Phòng giám sát) như sau: khách hàng của công ty chúng tôi sắp nhập 1 lô hàng: ĐỒ CHƠI TRẼ EM (08 CÁI, MỖI CÁI LÀ 01 MẪU KHÁC NHAU) và doanh nghiệp cam kết dùng sử dụng nội bộ, dùng làm hàng mẫu, không tiêu thụ thị trường trong nước, Nhập loại hình PHI MẬU DỊCH, có hs code: 9503 0070, Mặt hàng nêu trên theo quy định hiện hành phải định kiểm tra chất lượng theo:
1. 3482/QD-BKHCN, 08/12/2017 (công bố sản phẩm nhóm 2)
2. 24/2018/BVHTTDL, ngày 23 tháng 8 năm 2018(kiểm tra chuyên ngành)
3. Khoàn 2, Điều 9, văn bản hợp nhất số: 4225/VBHN-BVHTTDL, ngày 18/09/2018 (Đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em
– QCVN 3:2009/BKHCN) thì lại quay về Quản lý theo 3482/QD-BKHCN, 08/12/2017 (công bố sản phẩm nhóm 2) Căn cứ vào tiết p điểm 7 khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định: “ Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định pháp luật” thuộc đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Như vậy trường hợp Khi nhập khẩu làm thủ tục Hải Quan thì Doanh nghiệp có được miễn kiểm tra chất lượng hay không?
Xin trân trọng kính chào ạ!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ tiết c và tiết p điểm 7 khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định: “Mẫu hàng để quảng cáo không có giá trị sử dụng; hàng mẫu để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất; mẫu hàng để thử nghiệm phục vụ giám định, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thử nghiệm liên phòng” và “ Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định pháp luật”  thuộc đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Như vậy  các mặt nhập khẩu dùng để làm hàng mẫu, không đưa ra thị trường tiêu thụ và làm thủ tục hải quan theo loại hình H11 (loại hình phi mậu dịch) thì được miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *