DN hỏi thủ tục xuất trả hàng

Tiêu đề:DN hỏi thủ tục xuất trả hàng
Hỏi:Kính gửi quí Chi cuc DN có nhập khẩu hàng thực phẩm chức năng, có 2 ý muốn hỏi quí Chi cục
1. Số tiền thuế sau khi tham vấn tăng lên cao hơn giá của Cty dự định bán ra thị trường , trong trường hợp này Cty muốn xuất trả lại cho phía nước ngoài có được không và có được hoàn thuế không ?
2. Hàng thực phẩm chức năng đều phải kiểm tra nhà nước trước khi được thông quan, trong trường hợp kết quả kiểm tra không đạt thì cty có xuất trả lại cho người bán được không và có được hoàn thuế không? Xin cám ơn .
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1. Theo khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài  được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Hồ sơ thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 120 Thông tư 128/2013/TT-BTC nêu trên. 
2. Theo khoản 8, khoản 11, khoản 13 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu còn trong giám sát hải quan bị tịch thu hoặc buộc tiêu hủy thì được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp. Hồ sơ thủ tục hoàn thuế đối với các trường hợp nêu trên thực hiện theo quy định tại Điều 120 Thông tư 128/2013/TT-BTC nêu trên.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *