Định mức nguyên vật liệu của loại hình gia công

Tiêu đề:Định mức nguyên vật liệu của loại hình gia công
Hỏi:Hiện tại áp dụng theo khoản 3 điều 55 thông tư 38 có quy định:” Trước khi thực hiện sản xuất, tổ chức, cá nhân phải xây dựng định mức sử dụng và tỷ lệ hao hụt dự kiến đối với từng mã sản phẩm. Trong quá trình sản xuất nếu có thay đổi thì phải xây dựng lại định mức thực tế, lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc thay đổi định mức”. Anh/ chị cho chúng tôi hỏi:
– Việc xây dựng lại định mức thực tế cho một mã hàng như thế nào là hợp lệ và định mức nào sẽ là định mức đúng cho mã hàng xuất?
– Chúng tôi xuất hàng theo từng PO, mỗi lần xuất hàng định mức phụ liệu có thay đổi.
Ví dụ: Ngày 22/07 chúng tôi xuất PO 01 thì định mức của bao nylon là 1pcs/1 sản phẩm, đến ngày 27/07 chúng tôi xuất PO 02 của cùng một mã hàng nhưng định mức của bao nylon lại là 1.3pcs/1 sản phẩm (1 pcs cho một sản phẩm và 6 sản phẩm đóng chung một bao khác). Vậy đối với trường hợp này việc xây dựng lại định mức cho mã hàng này chúng tôi sẽ xử lý như thế nào? Mong anh chị tư vấn cho chúng tôi.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Theo khoản 1 Điều 55 Thông tư 38 ;  đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào tình hình cụ thể trên dây chuyền sản xuất, quy trình sản xuất và chỉ lệnh sản xuất để xác định định mức thực tế cho một mã hàng. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về việc xây dựng định mức này.
Đề nghị DN gửi chi tiết bộ hồ sơ để Chi cục hướng dẫn cụ thể
Trân trọng./.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *