Định mã HS nhập khẩu hệ thống điện phân nước biển

Tiêu đề:Định mã HS nhập khẩu hệ thống điện phân nước biển thành chất Hypochlorite (Clo) sử dụng cho giàn khoan dầu khí.
Hỏi:Kính gửi quý cơ quan Hải Quan Cty chúng tôi đang nhập 1 hệ thống điện phân nước biển để tạo thành chất hypocchlorite (Clo) hoạt động bằng điện, công suất 10m3/h. Chất hypocchlorite (Clo) này dùng để tẩy rửa đường ống dẫn dầu, chống các vi sinh vật bám trên chân đế giàn khoan. Chúng tôi phân vân áp mã HS code cho hệ thống này là: – 8421.29.30: loại sử dụng cho hoạt động khoan dầu. – 8543.30.90: máy và thiết bị dùng trong mạ điện, điện phân hay điện di. Xin cho hỏi trong trường hợp nhập khẩu hệ thống như của cty chúng tôi sẽ có mã HS nào? Kính mong được sự tư vấn từ quý cơ quan Hải Quan Trân trọng cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1. Hướng dẫn về phân loại hàng hóa và thủ tục hải quan:
Căn cứ  Điều 26 Luật Hải quan năm 2014 ngày 30/6/2014 quy định “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”
Do doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa và thủ tục hải quan đối với mặt hàng “hệ thống điện phân nước biển hoạt động bằng điện” nêu trên. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản sau để phân loại, áp mã số cho mặt hàng nêu trên:   
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” ;
Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ( thay thế Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 );
Căn cứ nội dung chú giải của hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa năm 2012 (HS) tại Phần XVI Chương 85;
Doanh nghiệp có thể tham khảo nhóm 85.43 “Máy điện và thiết bị điện, có chức năng riêng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này”, phân nhóm 8543.30 – Máy móc và thiết bị dùng trong mạ điện, trong điện phân hay điện di, mã số: 8543.30.90 – –  Loại khác
2. Hướng dẫn xác định trước mã số:
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo chính xác mã số hàng hóa, doanh nghiệp có thể thực hiện quy trình xác định trước mã số như sau:
        – Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
        – Hồ sơ xác định trước quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
Trong trường hợp cần thiết đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp được biết./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *