Điều kiện nhập khẩu Tã Giấy Em Bé, Tã Giấy Người Già

Tiêu đề:Điều kiện nhập khẩu Tã Giấy Em Bé, Tã Giấy Người Già
Hỏi:Xin quý cơ quan cho chúng tôi hỏi: Cty chúng tôi đang có lô hàng nhập Tã giấy em bé, tã giấy người già, Miếng lót thấm hút về Việt Nam. Đây là loại sản phẩm dùng 1 lần, lõi thấm hút dùng bằng VẬT LIỆU KHÔNG DỆT (mã HS 9619.00.19). Vui lòng cho chúng tôi biết khi hàng về đến cảng, để thông quan, chúng tôi cần kiểm tra kiểm nghiệm gì cho sản phẩm này hay không. Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết phải kiểm tra kiểm nghiệm gì về chất lượng để có thể thông quan. Xin nói thêm, chúng tôi có thể xuất trình các giấy chứng nhân kiểm tra kiểm nghiệm do nhà sản xuất phát hành. Như vậy các giấy tờ này đã đủ chưa? Chân thành cám ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về việc nhập khẩu Tã giấy em bé, Tã giấy người già(mã HS 9619.00.19). Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Đối với các sản phẩm nêu trên của Doanh nghiệp, khi nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra chất lượng theo các quy định nêu tại Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may. Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các quy định nêu tại Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 nói trên và công văn số 1793/BCT-KHCN ngày 11/02/2010 của Bộ Công thương về việc thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 để thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc nhập khẩu loại hàng hóa này.
Thủ tục và hồ sơ Hải quan hiện hành thực hiện theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *