Điều kiện để được miễn thuế GTGT khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư

Tiêu đề:Điều kiện để được miễn thuế GTGT khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu
Hỏi:Kính gửi: Chi cục Hải Quan TPHCM Công ty chúng tôi nhập khẩu nguyên vật liệu về, rồi giao cho một công ty A trong nước sản xuất thành phẩm. Sau đó, chúng tôi nhận lại thành phẩm và xuất khẩu cho công ty nước ngoài B (địa điểm xuất hàng theo chỉ định của công ty B, có thể là xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài hoặc tại Việt Nam theo hình thức xuất khẩu tại chỗ). Các quan hệ mua bán, gia công đều có chứng từ đầy đủ. Như vậy, chúng tôi có đủ điều kiện để được miễn thuế GTGT khi nhập khẩu nguyên liệu này không? Nếu có, xin được tham chiếu quy định liên quan. Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Căn cứ theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và khoản 3 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì trường hợp của doanh nghiệp không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *