Dịch vụ quá cảnh hàng hoá

Tiêu đề:Điều kiện hoạt động dịch vụ quá cảnh hàng hoá
Hỏi:Kính gửi Cục hải quan
Công ty tôi hoạt động về lĩnh vực thủ tục hải quan, giao nhận vận tải theo đúng như Giấy phép kinh doanh.
Hiện nay chúng tôi sắp có vài lô hàng quá cảnh từ Trung quốc – Campuchia có làm thủ tục quá cảnh tại cửa khẩu Cát Lái (HCM).
Hiện tại công ty chưa có giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức và giấy phép liên vận. Nên thắc mắc là công ty có được đứng trên tờ khai hải quan cũng như làm thủ tục, vận chuyển lô hàng này qua campuchia được không?
Trả lời:Liên quan đến vấn đề này Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Căn cứ Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/5/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan:
Điều 5. Người khai hải quan
Người khai hải quan gồm:
1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.
2. Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền.
3. Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh.
4. Người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa.
5. Đại lý làm thủ tục hải quan.
6. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trừ trường hợp chủ hàng có yêu cầu khác.
Điều 5 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 08 như sau:
3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 5 như sau:
“3. Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư miễn thuế.
4. Người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa, trung chuyển hàng hóa”
– Căn cứ Điều 37 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương quy định:
Điều 37. Thương nhân làm dịch vụ vận chuyển quá cảnh hàng hóa:
Thương nhân có đăng ký kinh doanh ngành nghề giao nhận, vận tải được làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho chủ hàng nước ngoài quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.
Như vậy, truờng hợp công ty có đăng ký kinh doanh ngành nghề giao nhận, vận tải được làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho chủ hàng nước ngoài quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, và được đứng trên tờ khai hải quan.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *