Địa điểm nhận chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2014

Tiêu đề:Địa điểm nhận chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2014
Hỏi:Kính gửi cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh. Ngày 06/09 tôi đã đăng kí dự thi nghiệp vụ hải quan và đã đậu. Vậy tôi muốn nhận chứng chỉ này thì đến địa điểm nào để nhận. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Cục Hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành cấp chứng chỉ Nghiệp vụ khai Hải quan cho các thí sinh đạt yêu cầu trong kỳ thi ngày 07/9/2014 bắt đầu từ ngày 14/01/2015, Chi tiết theo thông báo trên trang Web Cục Hải quan Thành Phố (http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/chung-chi-nghiep-vu).
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *