Địa điểm mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ

Tiêu đề:Địa điểm mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ
Hỏi:Kính gửi Hải quan HCM Công ty chúng tôi đang bán 1 lô hàng cho 1 công ty là Doanh Nghiệp Chế Xuất địa chỉ nằm ở KCN Long Thành, Đồng Nai. Chúng tôi có thể mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ loại hình B11 cho lô hàng này tại Chi cục Hải quan Chuyển Phát Nhanh không? Vì trụ sở Công ty tại Phú Nhuận, Tp. HCM, làm thủ tục Hải quan tại Hồ Chí Minh sẽ thuận tiện hơn ở Đồng Nai. Nếu Chi cục Hải Quan Chuyển Phát Nhanh không xử lý tờ khai loại này, thì Công ty có thể làm thủ tục xuất ở Đơn vị Hải quan nào ở Hồ Chí Minh. Kính mong Hải Quan Hồ Chí Minh tư vấn sớm Trân trọng cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau: 
Căn cứ Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:
a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;
b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;
c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam. 
2. Địa điểm làm thủ tục hải quan:Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo quy định của từng loại hình. 
Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ Chi cục Hải quan quản lý hàng Gia công để được hướng dẫn cụ thể.   
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *