Địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến của hàng xách tay

Tiêu đề:Địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến của hàng xách tay
Hỏi:Kính gửi Anh Chị Hải Quan, Vui lòng cho hỏi mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến cho trường hợp hàng hóa của công ty được vận chuyển về qua đường hành lý xách tay ( bên ga hành khách). Xin cám ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Doanh nghiệp xem mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến tại http://www.customs.gov.vn/ChuyenMuc/VNACCS_VCIS/bangmachuan.aspx
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *