Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế hàng xách tay

Tiêu đề:Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế hàng xách tay
Hỏi:Công ty tôi muốn mở tờ khai loại hình xuất SXXK (E62), Phương thức vận chuyển: BY AIR. Do khách hàng cần hàng GẤP, nên người của công ty chúng tôi trực tiếp mang hàng đi. Xin cho chúng tôi được hỏi, mã địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế trên tờ khai chúng tôi phải lấy như thế nào? và thủ tục thanh lý tờ khai và giám sát dưới sb như thế nào? xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ công văn 4613/TCHQ-VNACCS ngày 26/4/2014 của Tổng cục Hải quan thì Doanh nghiệp không phải khai tiêu chí “ Thời gian vận chuyển bảo thuế “ và “ Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” cho loại hình này.
– Về thanh lý tờ khai và giám sát thực hiện theo quy định tại công văn số 10015/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2014 của Tổng cục Hải quan.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *