Đèn sân khấu

Tiêu đề:Đèn sân khấu
Hỏi:Kính chào quí cơ quan. Cty em có nhập ((bộ đèn sân khấu chưa gắn bóng hiệu FILMGEAR)), công suất 1.8kw/1.2 kw -Dùng trong điện ảnh. Cty có tham khảo chương 9405 nhưng không thấy mã HS nào cụ thể cho tên hàng trên. Xin quí cơ quan hướng dẫn công ty áp mã cho đúng. xin chân thàng cảm ơn. http://filmgear.net/FileUpload/Products/SpecFiles/info_a04Daylight%20par%20faceted%20F1812%20@20150117s.pdf
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Việc xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo, công dụng… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Tuy nhiên, theo mô tả của Doanh nghiệp hàng hóa nhập khẩu là “bộ đèn sân khấu”, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:
Căn cứ 06 (sáu) quy tắc phân loại  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Căn cứ chú giải HS 2012 và đối chiếu với mô tả hàng hóa trong Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư 164/2013 ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính, Doanh nghiệp có thể tham khảo:
Mã số 94054040 – Đèn và bộ đèn khác – – Đèn rọi khác.
Trong trường hợp cần thiết đề nghị Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể. Doanh nghiệp có thể tìm nội dung các văn bản trên ở mục thư viện văn bản pháp luật trên cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ: http://www. Customs. gov.vn.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *