Đăng ký tài khoản VNACCS/VCIS

Tiêu đề:Đăng ký tài khoản VNACCS/VCIS
Hỏi:Kính gửi cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cty bên em muốn đăng ký TK VNACCS/VCIS khi đến phần hỏi “Đăng ký Chữ ký số HQĐT chưa?” thì cty em đã đăng ký Chữ ký số của Công ty VINA CA nhưng trong phần cung cấp Nhà cung cấp Chữ ký số, list danh sách chọn lại không có VINA-CA. Vậy em muốn hỏi phải làm thế nào để đăng ký TK VNACCS/VCIS được?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Để đăng ký tài khoản VNACCS/VCIS đề nghị doanh nghiệp click vào link http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/lay-tai-khoan-vnaccs và làm theo hướng dẫn. Trường hợp doanh nghiệp dùng chữ ký số là VINA-CA; mà chữ ký số này chưa có trong list thì doanh nghiệp cứ để trống và lưu lại, sau đó in ra. Khi click vào nút in thì chương trình sẽ download về máy tính 1 file word, bạn có thể thêm vào file word chữ ký số VINA-CA.
Loại hình:Hải quan điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *