Đăng ký MST để sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS

Tiêu đề:Đăng ký Mã Số Thuế (MST) sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS
Hỏi:Chào anh/chị, Hiện tại bên công ty em có nhu cầu đăng ký mã số thuế để sử dụng hệ thống khai hải quan VNACCS/VCIS
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Để đăng ký sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin điện tử Tổng cục hải quan (https://www.customs.gov.vn) vào chuyên mục “Đăng ký sử dụng hệ thống VNACCS cho doanh nghiệp” sau đó thực hiện theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản VNACCS. Mọi thắc mắc có thể liên hệ Bộ phận HelpDesk (số điện thoại và email có trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục hải quan)
Loại hình:VNACCS/VCIS và chữ ký số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *