Đăng ký đại lý hải quan

Tiêu đề:Đăng ký đại lý hải quan
Hỏi:Kính gửi quý cơ quan hải quan. Công ty chúng tôi hoạt động về lĩnh vực vận chuyển, giao nhận vận tải giờ muốn đăng ký làm đại lý Hải quan thì yêu cầu, điều kiện và thủ tục thực hiện ra sao? Rất mong được giải đáp và hướng dẫn cụ thể để thực hiện. Xin chân thành cám ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Đề nghị quý công ty căn cứ Điều 6 và Điều 9 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 25/01/2015 của Bộ Tài chính: Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, cụ thể:
Điều 6. Công nhận đại lý làm thủ tục hải quan
1. Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan lập hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý làm thủ tục hải quan gửi Tổng cục Hải quan. Hồ sơ gồm:
a) Thông báo đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 04 ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;
b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chụp;
c) Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này.
Các chứng từ bản chụp do Giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận.
Điều 9. Thủ tục cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
1. Đại lý làm thủ tục hải quan lập hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, gồm:
a) Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 07 ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;
b) Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật: 01 bản chụp;
c) Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan: 01 bản chụp;
d) Chứng minh thư nhân dân: 01 bản chụp;
đ) Một (01) ảnh 2×3.
Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được gửi đến Tổng cục Hải quan.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *