Đăng kí tờ khai nhập

Tiêu đề:Về việc đăng kí tờ khai nhập sau khi chỉnh manifest
Hỏi:Kính gởi quý cơ quan,
Công ty chúng tôi có mở tờ khai nhập khẩu sau khi đã được đại lý hãng tàu chỉnh sửa manifest trên Housebill. Tuy nhiên phía hải quan đăng kí tờ khai yêu cầu phải chỉnh manifest trên cả MasterBill mới đồng ý cho chúng tôi thực hiện đăng kí tờ khai mặc dù chúng tôi được đại lý thông báo chỉ cần chỉnh manifest trên Housebill là đủ.
Kính mong quý cơ quan giải đáp cho chúng tôi được rõ.
Xin cảm ơn và kính chào.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Về việc chỉnh sửa bản lược khai hàng hóa:
  Việc khai sửa đổi, bổ sung thông tin về hồ sơ hải quan điện tử tàu biển nhập cảnh thực hiện theo quy định tại  Khoản 4 Điều 10 Thông tư 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Theo đó, người khai hải quan có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì người khai hải quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung theo phương thức điện tử, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tàu nhập cảnh tiếp nhận thông tin khai sửa đổi, bổ sung lưu vào hệ thống và cung cấp cho các đơn vị chức năng để triển khai công tác nghiệp vụ có liên quan.
  Ngoài ra, theo quy định tại tiết b.2) điểm b khoản 4 Điều 10 Thông tư 42/2015/TT-BCT nêu trên, khi người khai hải quan khai sửa đổi, bổ sung bản khai hàng hóa nhập khẩu, vận đơn thứ cấp, hệ thống quản lý rủi ro của cơ quan hải quan sẽ tự động cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung để áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát theo cơ chế quản lý rủi ro phù hợp cho lô hàng khi làm thủ tục hải quan.
Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi nhập hàng hóa để được hướng dẫn thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *