Đăng kí C/O hàng xuất tại việt nam

Tiêu đề:Đăng kí C/O hàng xuất tại việt nam
Hỏi:Doanh nghiệp tôi có nhập hàng bắp giống từ Thái Lan. nay muốn xuất sang Colobo, Srilanka. thì quy trình xin C/O Việt Nam sẽ như thế nào?
Trả lời:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Việt Nam là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).Đề nghị Quý Doanh nghiệp liên hệ với VCCI để được hướng dẫn về trình tự thủ tục xin cấp C/O.Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *