Đại lý Hải quan

Tiêu đề:Đại lý Hải quan
Hỏi:Công ty TNHH Lâm Phú Gia, được Cục Hải Quan Thành Phố cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý HQ vào ngày 20/12/2012 số: 4212/HQHCM-GSQL. Theo thông tư 12/2015/TT-BTC công ty chúng tôi đã nộp các chứng từ yêu cầu để cấp đại lý và mã số nhân viên đại lý HQ, kính nhờ quý chi cục cho biết công ty chúng tôi đã được cấp chứng nhận HQ chưa, có thể tìm thông báo được cấp từ đâu? Cảm ơn quý chi Cục
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Qua tra cứu công văn đến của Cục Hải quan TPHCM, được biết Quý công ty đã được Tổng cục Hải quan cấp Quyết định công nhận Đại lý làm thủ tục hải quan số 3630/QĐ-TCHQ ngày 06/11/2015, đề nghị quý công ty liên hệ Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan ( Công chức Thanh Hoa – ĐT: 0977910286) để được cung cấp thông tin chi tiết.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *