Cửa khẩu nhập đầu tiên đối với phương thức vận tải đường biển

Tiêu đề:Cửa khẩu nhập đầu tiên đối với phương thức vận tải đường biển
Hỏi:Theo điểm g khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên sẽ thuộc khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan.
Như vậy doanh nghiệp sẽ hiểu là toàn bộ chi phí vận tải có liên quan đến cửa khẩu nhập đầu tiên (bao gồm tất cả các chi phí tính từ cầu tàu cho đến cổng cảng) như:
1)D/O FEE – Phí chứng từ
2)HANDLING FEE/AGENT FEE – Phí đại lý
3)LIFF ON – Phí nâng container từ bãi cảng lên phương tiện vận tải
4)CONTAINER IMBALANCE CHARGE (CIC) – Phí cân bằng container
5)CLEANING FEE – Phí vệ sinh container: vệ sinh thông thường và vệ sinh công nghiệp
6)CONTAINER FREIGHT STATION FEE (CFS) – Phí đưa hàng từ container vào kho
7)EMERGENCY BUNKER SURCHARGE (EBS) – Phụ phí xăng dầu
8)RUN ELECTRIC – Phí chạy điện (áp dụng cho hàng lạnh, chạy container lạnh tại cảng)
9)DEMURRAGE – Phí lưu container tại bãi của cảng
Hay là cửa khẩu nhập đầu tiên chỉ là các chi phí chỉ tính từ cầu tàu cho đến khi hàng hóa bốc dỡ xuống cầu cảng như: D/O, CIC, EBS, vệ sinh thông thường. Còn lại các chi phí sau khi hàng hóa đã bốc dỡ xuống tàu và đang nằm chờ ở bãi cảng như Handling/Agent, Liff On, CFS, Phí chạy điện, và phí DEMURRAGE thì sẽ không cộng vô khoản điều chỉnh trị giá tính thuế.
Trả lời:Hiện tại các vướng mắc khoản phải công vào trị giá tính thuế liên quan đến chi phí vận tại đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số 1237/TCHQ-TXNK ngày 08/03/2015 và 1395/TCHQ-TXNK ngày 16/03/2018, quý công ty có thể truy cập vào trang web của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn) để xem nội dung văn bản.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có công văn số 817/HQHCM-TXNK ngày 29/03/2018 về việc vướng mắc khoản phải công vào TGTT liên quan chi phí vận tải và đang chờ Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể, quý công ty có thể truy cập vào trang web của Cục Hải quan TP.HCM để xem nội dung văn bản.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để Quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *