CpTTP có hiệu lực

Tiêu đề:CpTTP có hiệu lực
Hỏi:CPTTP đã có hiệu lực từ tháng 1, vậy cho tôi hỏi: CPTTP LÚC NÀO MỚI CÓ HIỆU LỰC TẠI TP.HCM? CTY TÔI CHUYÊN NHẬP HẢI SẢN TỪ CANADA.
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
Ngày 22/01/2019, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, có hiệu lực từ ngày 08/3/2019.
Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *