Có được hưởng ưu đãi thuế C/O form AI (hàng được xuất khẩu từ Ấn Độ – Thái Lan – VN)

Tiêu đề:Có được hưởng ưu đãi thuế C/O form AI (hàng được xuất khẩu từ Ấn Độ – Thái Lan – VN)
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh, Công ty chúng tôi có ký hợp đồng mua hàng với công ty Thái Lan. Hàng được xuất khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam. Người bán Thái Lan lại đổi Bill of Lading (swift B/L) và toàn bộ invoice, packing để chúng tôi nhận hàng là cty Thái Lan. Vậy, chúng tôi có được hưởng thuế xuất ưu đãi của C/O form AI trong trường hợp này không ạ?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế quan. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Trường hợp Doanh nghiệp trình bày, để được hưởng ưu đãi đặc biệt, Doanh nghiệp cần xuất trình C/O mẫu AI hợp lệ.
– Trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba, tên và nước nơi công ty phát hành hóa đơn đặt trụ sở cần được ghi trong Ô số 7 trên C/O mẫu AI (theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15  tháng 4  năm 2010 của Bộ Công Thương).
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Trân trọng./. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *