Chuyển khẩu xăng dầu nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á sang Campuchia

Tiêu đề:Chuyển khẩu xăng dầu nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á sang Campuchia
Hỏi:Theo điều 21. Thủ tục Hải quan của Thông tư 69/2016/TT-BTC ngày 06/05/2016 và điều 89. Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu của Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 thì có hướng dẫn nhưng DN chưa rỏ cụ thể về qui trình thủ tục, vì vậy, DN đề nghị Quý Hải quan hổ trợ và hướng dẫn cụ thể hơn đối với trường hợp như sau: Hiện nay, công ty chúng tôi có 01 đối tác muốn chuyển khẩu xăng dầu nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á(ĐNA) sang Campuchia, cụ thể là 01 DN Campuchia(có giấy phép nhập khẩu xăng dầu) ký hợp đồng với 01 đối tác ở các nước ĐNA đưa hàng bằng tàu biển neo đậu ở vùng neo cho phép thuộc Hải quan cảng Sài Gòn quản lý làm thủ tục và cho sang toàn bộ lượng hàng đã khai báo từ tàu biển sang các phương tiện xà lan đã đăng ký với cơ quan Hải quan được hay không? Đề nghị Quý Hải quan hướng dẫn cụ thể quy trình thủ tục như sau: – DN có được phép làm thủ tục chuyển khẩu xăng dầu cho trường hợp này được hay không? – Những vùng neo cho phép tàu biển được neo đậu để sang mạng làm hàng chuyển khẩu thuộc Hải quan cảng Sài Gòn quản lý; – Trọng tải tàu & lượng hàng có bị giới hạn tại các vùng neo hay không? – Doanh nghiệp liên hệ với đơn vị Hải quan Sài Gòn nào để làm thủ tục; – Qui trình thủ tục Hải quan; – Vận tải đơn nêu cảng đến là Vùng neo đậu dỡ hàng tại Việt Nam có được phép, sau khi sang xà lan lập Vận đơn chuyển hàng đến Campuchia? – Hợp đồng mua hàng(giữa Campuchia và đối tác ĐNA) cần nêu cụ thể những điều khoản nào để Hải quan cần kiểm tra giám sát. Trong trường hợp, chuyển khẩu tại cầu cảng chuyên dùng(đã được Cục Hàng Hải Việt Nam công bố) cho xăng dầu thuộc sở hữu công ty thì có được phép không? Doanh nghiệp rất mong sớm nhận được phúc đáp từ Quý Hải quan đối với các trường hợp nêu trên. Trân trọng! ********************************** Đặng Thanh Hải/Mr. Phó Phòng Kinh Doanh – Petimex Tel: 0673 – 859043 Fax: 0673 – 872381 HP: 0918 185210 E-mail: haidang@petimex.com.vn haipetimex@yahoo.com **********************************
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Thủ tục hải quan đối với xăng dầu chuyển khẩu được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 69/TT-BTC ngày 06/5/2016 và Điều 89 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu;
Đề nghị Công ty nghiên cứu văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực 3 để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *