Chuyển đổi loại hình xuất nhập khẩu

Tiêu đề:Chuyển đổi loại hình xuất nhập khẩu
Hỏi:Xin chào!
Lúc trước và cho đến hiện tại, công ty chúng tôi có làm thủ tục xuất nhập khẩu loại hình gia công (Công ty TNHH); Nhưng nay, công ty mẹ bên Mỹ muốn đầu tư 100% vốn nước ngoài vào Việt Nam.
Như vậy, Công ty phải tiến hành thủ tục như thế nào để chuyển giao loại hình từ Gia công trong nước sang Đầu tư gia công; và có phải ngưng sản xuất để chuyển giao thủ tục hay không?
Nếu chuyển giao loại hình mà ngưng sản xuất, thiệt hại rất lớn đối với tất cả công nhân viên và hoạt động Xuất nhập khẩu.
Xin quý Cục hướng dẫn Doanh nghiệp chúng tôi
Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!
Trả lời:Căn cứ khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính, doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán trước khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 56 Thông tư này thông qua Hệ thống.
Theo quy định tại tiết a.4 điểm a khoản 1 Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC, “trường hợp thay đổi Chi cục Hải quan quản lý (nơi đã thông báo CSSX) thì tổ chức, cá nhân thông báo đến Chi cục Hải quan quản lý trước đây, Chi cục Hải quan quản lý mới thông qua Hệ thống hoặc bằng văn bản và thực hiện thông báo CSSX cho Chi cục Hải quan quản lý mới theo quy định tại điểm a.1 khoản này. Tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo quyết toán tại Chi cục Hải quan quản lý mới theo quy định tại Điều 60 Thông tư này”.
Hiện nay, chưa có văn bản quy định doanh nghiệp phải ngưng sản xuất để chuyển giao thủ tục.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để công ty tham khảo thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *