Chuyển đổi loại hình nhập khẩu

Tiêu đề:Chuyển đổi loại hình nhập khẩu
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TPHCM. Ngày 05/09/2014 công ty tôi có nhập 1 lô hàng theo hình thức mậu dịch, được phân luồng xanh, hàng đã về công ty , nhưng không phải thanh toán cho người bán do người bán cho công ty chúng tôi. Vậy công ty chúng tôi có phải chuyển đổi loại hình nhập khẩu từ mậu dịch sang phi mậu dịch không, hay là chúng tôi vẫn để tờ khai mậu dịch và kèm theo Biên bản thỏa thuận cho hàng giũa người bán với người mua là được. Nếu phải chuyển đổi loại hình thì công ty chúng tôi phải làm thủ tục như thế nào. Kính mong nhận được câu trả lời sớm từ Cục hải quan TPHCM. Chân thành cám ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Hàng của Quý công ty đã hoàn tất thủ tục hải quan, tuy nhiên sau đó có thay đổi về điều khoản thanh toán thì quy định chưa yêu cầu phải chuyển đổi loại hình.Việc thỏa thuận thanh toán là do các bên tự thực hiện theo Hợp đồng và chịu trách nhiệm trước pháp luật.Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết./. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *