Chuyển cửa khẩu

Tiêu đề:Chuyển cửa khẩu
Hỏi:Kính gửi quý cơ quan. công ty chúng tôi là công ty đầu tư nước ngoài. chúng tôi mở TK tại chi cục HQ ngoài cửa khẩu. Hàng NK của chúng tôi thuộc diện phải kiểm tra VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM(VSATTP). Chúng tôi tiến hành truyền tờ khai tại chi cục HQ ngoài cửa khẩu và
tờ khai được phân luồng đỏ( kiểm tra thực tế hàng hóa). Tuy nhiên có phát sinh xảy ra là cơ quan kiểm tra chất lượng buộc phải để hàng tại cảng để lấy mẩu kiểm tra VSATTP. Vậy trong trường hợp này (hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa) thì chúng tôi phải xử lý như thế nào?
Rất mong sự giúp đở của quý cơ quan. xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:    Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Liên quan đến vấn đề Doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:   
Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể, chi tiết.     
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *