Chứng từ thanh toán hàng NK/SXXK

Tiêu đề:Chứng từ thanh toán hàng NK/SXXK
Hỏi:Chúng tôi Công TNHH Nhà máy Sửa chữa & Đóng tàu Saigon, xin tư vấn cho câu hỏi sau: Sau khi đã làm thủ xuất khẩu tàu biển, chúng tôi đang quyết toán thuế bộ phận thanh khoản, chờ quyết định không thu hoàn thuế, nhưng công chức HQ đòi chúng tôi cung cấp chứng từ hàng NK/SXXK của từng tờ khai NK, mặc dù chúng tôi đã làm bảng kê danh sách tờ khai,tên ngân hàng ,số chúng từ thanh toán, ngày thanh toán ..V.v. Nhưng vẩn không được chấp nhận, bắt buộc phải mang từng giấy chứng từ lên để đối chiếu. Như vậy xin cho hỏi đòi hỏi những chứng từ hàng NK/SXXK có thực sự là tiêu chí cần thiết cho việc giải quyết hồ sơ không thu thuế, hoàn thuế, theo như trước đây chỉ cung cấp chứng từ ngân hàng của hàng xuất khẩu là xong. Rất mong sớm nhận được hướng dẫn của Cục hải quan TP.HCM, hỗ trợ Cty nhanh chóng kết thúc hồ sơ
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ theo quy định tại điểm a.5 khoản 1 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, trong bộ hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải có: Chứng từ thanh toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (đối với trường hợp được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày), Chứng từ thanh toán cho hàng hóa xuất khẩu: nộp 01 bản chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu; trường hợp lô hàng thanh toán nhiều lần thì nộp thêm 01 bản chính bảng kê chứng từ thanh toán qua ngân hàng;
Theo đó, yêu cầu của công chức hải quan trong trường hợp của doanh nghiệp là phù hợp với quy định.
 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *