Chứng từ hàng đi đường đối với hàng xuất khẩu

Tiêu đề:Chứng từ hàng đi đường đối với hàng xuất khẩu
Hỏi:Căn cứ theo công văn 7924/BTC-TCHQ của Tổng Cục Hải quan hướng dẫn sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế có quy định doanh nghiệp sử dụng hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) để thay thế hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục Hải quan. Như vậy, khi vận chuyển hàng xuất khẩu từ kho doanh nghiệp tại TPHCM ra cửa khẩu xuất khẩu (Tịnh Biên – An Giang) thì chúng tôi có thể sử dụng hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) làm chứng từ đi đường không? và chúng tối có thể sử dụng hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) để xuất trình cho Cơ quan quản lý thị trường (Cục quản lý Thị Trường – BỘ Công Thương) khi được yêu cầu không? Rất mong nhận được hướng dẫn của quý BỘ CÔng Thương KÍnh chào
Trả lời:Câu hỏi có nội dung thuộc lĩnh vực do Bộ Công thương quản lý, đề nghị quý doanh nghiệp liên hệ với Bộ Công thương để được giải quyết.Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *