Chứng chỉ khai hải quan

Tiêu đề:Chứng chỉ khai hải quan
Hỏi:KÍNH GỬI BAN TƯ VẤN CỤC HẢI QUAN HỒ CHÍ MINH
CĂN CỨ VÀO ĐIỂM A, KHOẢN 7 THÔNG TƯ 12/2015/TT-BTC NGÀY 30/01/2015 VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THI : ” 7. Trường hợp miễn thi Người dự thi phải tham dự thi đủ các môn thi quy định tại khoản 6 Điều này, trừ các trường hợp sau đây được miễn thi một hoặc một số môn thi: a) Người dự thi tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng hoặc người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc được miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.”
KÍNH MONG BAN TƯ VẤN XEM EM TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HẢI QUAN _ NGHÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ, TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH HẢI QUAN KHÓA 2007-2010 CÓ ĐƯỢC MIỄN THI 2 MÔN TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY KHÔNG? BẰNG TỐT NGHIỆP CHỈ GHI NGÀNH HỌC CHỨ KHÔNG GHI CHUYÊN NGÀNH, NẾU ĐƯỢC MIỄN THI EM CÓ CẦN BỔ SUNG CHỨNG TỪ HAY XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG KHÔNG? CẢM ƠN VÀ RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI CỦA BAN TƯ VẤN
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ Khoản 7a Điều 3 Thông tư 12/2012/TT-BTC ngày 30/01/2015: Đối với người dự thi tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường Đại học hoặc Cao đẳng thì được miễn 02 môn Pháp luật hải quan và Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan (Ngành học phải thể hiện trên bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng. Trường hợp thí sinh tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính Marketing Và Cao đẳng Tài chính Hải quan phải bổ sung thêm bảng điểm để chứng minh.)Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *