Chọn Chi Cục Cửa Khẩu cho loại hình xuất khẩu E62

Tiêu đề:Chọn Chi Cục Cửa Khẩu cho loại hình xuất khẩu E62
Hỏi:Công ty Chúng tôi có nhu cầu xuất khẩu loại hình E62, vậy nên Công ty có được chọn Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Nhập để mở tờ khai và làm thủ tục xuất khẩu tại đó không?
Mong nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ Quý cơ quan Chân thành cảm ơn!
Trả lời:Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính, công ty được lựa chọn làm thủ tục đối với hàng hóa là sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu tại Chi cục Hải quan thuận tiện.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như trên để Quý Công ty được biết. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *