Chính sách ưu đãi về thuế

Tiêu đề:Chính sách ưu đãi về thuế của Nhà Nước khi nhập khẩu dây chuyền sản xuất gạch không nung gạch không nung.
Hỏi:Kính gửi quý cơ quan Hải quan TPHCM,
Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất thương mại tại TPHCM. Nay công ty chúng tôi dự định nhập dây chuyền sản xuất gạch không nung từ nước ngoài.
Vậy xin quý cơ quan cho biết, doanh nghiệp chúng tôi có được hưởng ưu đãi về thuế, chẳng hạn VAT 0%, thuế nhập khẩu 0%,.. và cần những thủ tục gì để được hưởng ưu đãi?
Mong nhận được phản hồi sớm từ Quý cơ quan
Chân thành cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ theo quy định tại Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp của doanh nghiệp không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu, không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Người trả lời: Nguyễn Quốc Toản – Phó Trưởng phòng – Phòng Thuế xuất nhập khẩu
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *