Chính sách nhập khẩu mặt hàng kẽm tạp chất cứng

Tiêu đề:Chính sách nhập khẩu mặt hàng kẽm tạp chất cứng (Hard zinc spelter) HS code: 2620.11.00
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải Quan HCM Cho chúng tôi hỏi về chính sách nhập khẩu mặt hàng kẽm tạp chất cứng (Hard zinc spelter) HS code: 2620.11.00 dùng làm nguyên liệu gia công sản xuất bột ôxit kẽm, mặt hàng của Chúng tôi nhập khẩu được không, có phải xin phép nhập khẩu không? Xin chân thành cảm ơ!
Trả lời:Ngày 31/8/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Công ty thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về việc nhập khẩu kẽm tạp chất cứng để gia công sản xuất bột kẽm. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì: Mặt hàng Doanh nghiệp hỏi không thuộc danh mục hàng nhập khẩu theo giấy phép. Tuy nhiên, doanh nghiệp không nêu rõ loại hình nhập khẩu gia công hay kinh doanh, đề nghị DN xuất trình hồ sơ tại Chi cục Hải quan nơi có hàng nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
Thủ tục, hồ sơ hải quan thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *