Chính sách nhập khẩu mặt hàng Cặn kẽm hs Code 26201900

Tiêu đề:Chính sách nhập khẩu mặt hàng Cặn kẽm hs Code 26201900
Hỏi:Cho chúng tôi hỏi về chính sách nhập khẩu mặt hàng Cặn Kẽm (HS CODE 26201900) dùng làm nguyên liệu sản xuất. Mặt hàng Cặn Kẽm của chúng tôi có phải xin giấy phép nhập khẩu không? Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cám ơn DN đã có câu hỏi, Đề nghị DN khi hỏi trực tuyến nêu rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ khi cần, Ngày 28/02/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc nhập khẩu cặn kẽm dùng làm nguyên liệu sản xuất. Về vấn đề Doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:

Căn cứ Quyết định 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, thì: Mặt hàng cặn kẽm không nằm trong danh mục kèm theo Quyết định 73/2014/QĐ-TTg nêu trên.
Việc nhập khẩu phế liệu không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu Điều 9 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường để thực hiện.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *