Chính sách mặt hàng kim loại xuất gia công

Tiêu đề:Chính sách mặt hàng kim loại xuất gia công
Hỏi:Công ty chúng tôi gửi tới quý cơ quan lời chào trân trọng! Công ty chúng tôi là đơn vị chuyên sản xuất tái chế các phế liệu kim loại được thu mua trong nước từ quá trình sản xuất hoặc phế phẩm bao bì đã qua sử dụng. Trụ sở tại KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh. Sản phẩm sau khi tái chế là Nhôm thỏi, kẽm thỏi. Sau đó chúng tôi xuất Nhôm thỏi, kẽm thỏi để gia công tại nước ngoài và nhận lại thành phẩm là hộp kim Nhôm Kẽm để cung cấp cho các nhà máy sản xuất trong nước. Theo công văn 12166/ BTC-TCHQ ngày 31/08/2016 quy định về việc miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công như sau: “Hàng hóa xuất khẩu để gia công là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá sản phẩm trở lên thì không được miễn thuế xuất khẩu.” Vậy chúng tôi xin hỏi mặt hàng Nhôm thỏi, Kẽm thỏi trên và Phế phẩm nhôm, phế phẩm có thuộc vào nhóm sản phẩm theo quy định 12166/BTC-TCHQ hay không? Nếu có thuộc nhóm sản phẩm này thì việc xác định trị giá 51% được tính như thế nào? Trị giá 51% được tính dựa trên giá trị sản phẩm xuất đi để gia công hay giá trị của sản phẩm sau khi gia công trả về? Sau khi gia công sản phẩm được nhập trở lại và tiêu thụ tại Việt Nam, vậy việc áp dụng thuế XNK cho việc gia công trên có phát sinh không?
Trả lời:Theo quy định tại điểm 1.a Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì “…hàng hoá xuất khẩu để gia công thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế xuất khẩu.”
Theo đó, trường hợp hàng hóa xuất khẩu để gia công ở nước ngoài của doanh nghiệp chịu thuế xuất khẩu theo Biểu thuế xuất khẩu hiện hành thì không được miễn thuế xuất khẩu.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *