Chính sách mặt hàng KEM SỮA CHUA

Tiêu đề:Chính sách mặt hàng KEM SỮA CHUA
Hỏi:Xin gửi lời chào đến Cục Hải quan TPHCM, Phòng giám sát Quản Lý. Chúng tôi Chi Nhánh Công ty TNHH Tiếp Vận Altus Việt Nam, chúng tôi có 1 câu hỏi muốn gửi đến quý cục Hải quan (Phòng giám sát) như sau: khách hàng của công ty chúng tôi sắp nhập 1 lô hàng kem lạnh, trong đó có sản phẩm KEM SỮA CHUA (hs code: 0403 1029). Sản phẩm này đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM. -Căn cứ vào nghị định 15/2018/ND-CP -Căn cứ Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm trên cạn thì sản phẩm Sữa tươi, sữa chua, bơ, pho mát, sữa hộp, sữa bột thuộc diện phải kiểm dịch động vật., phụ lục 1 (căn cứ vào nghị định 15/2018/ND-CP ban hành ra Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT) -Căn cứ Quyết định số 3489/QD-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra nha nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (DN được quyền lựa chọn 1 cơ quan kiểm tra) -Căn cứ Quyết định số 4755/QĐ/BCT, ngày 21/12/2017 của Bộ Công Thương, (phụ lục 2) về việc công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương thì mặt hàng sữa bột đóng hộp thuộc diện phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan. Về Chính sách nhập khẩu sản phẩm KEM SỮA CHUA (hs code: 0403 1029). Sản phẩm này đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM.. Chúng tôi muốn hỏi: sản phẩm KEM SỮA CHUA đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM, có được áp dụng và thực hiện theo khoản 1, điều 13 của nghị định 15/2018/ND-CP quy định các trường hợp miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, thuộc Bộ NNPTNT và Bộ Công Thương hay không? Chúng tôi xin trân trọng kính chào, và chúc sức khỏe anh chị trong tổ tư vấn.
Trả lời:Theo quy định tại Khoản Điều 14 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì: Mỗi lô hàng nhập khẩu có nguồn gốc động vật, thủy sản nhập khẩu phải kèm theo giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp…”. Theo đó:
Tại Điều 18 quy định:
– Đối với hồ sơ đăng ký kiểm tra theo phương thức kiểm tra giảm: Trong trường hợp sản phẩm có nguồn gốc thủy sản và động vật trên cạn, trừ các sản phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn, thì phải có giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (bản chính).
– Đối với hồ sơ đăng ký kiểm tra theo phương thức kiểm tra thông thường và phương thức kiểm tra chặt: Trong trường hợp sản phẩm quy định tại Điều 14 Nghị định này thì phải có giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (bản chính), trừ trường hợp thủy sản do tàu cá nước ngoài thực hiện đánh bắt, chế biến trên biến bán trực tiếp cho Việt Nam.
Tại Điều 19 quy định:
– Về thủ tục hải quan đối với trường hợp kiểm tra giảm:
Khi làm thủ tục hải quan, chủ hàng có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này;
Cơ quan hải quan có trách nhiệm chọn ngẫu nhiên tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra giảm trong vòng 01 (một) năm để kiểm tra hồ sơ theo quy định. Như vậy, Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp khi có yêu cầu của cơ quan hải quan.
– Đối với trường hợp kiểm tra thông thường:
Trước hoặc khi hàng về đến cửa khẩu, chủ hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định này đến cơ quan kiểm tra nhà nước hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia phân hệ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương (nếu đã áp dụng). Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải thực hiện các thủ tục đăng ký, khai hải quan theo quy định hiện hành.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phúc đáp để Công ty biết, thực hiện.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *