Chính sách Hải quan DN chế xuất

Tiêu đề:Chính sách Hải quan DN chế xuất
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải Quan Tp Hồ Chí Minh DN chúng tôi là DN chế xuất. Chúng tôi chỉ có ngành nghề kinh doanh là gia công xuất khẩu. Hiện nay muốn mở rộng sản xuất, kinh doanh thương mại tiêu thụ vào nội địa. Vậy khi bán hàng vào nội địa chúng tôi có cần làm thủ tục hải quan hay không. Nếu có thì cả bên bán và mua đều làm hay chỉ có bên bán làm thủ tục hải quan còn bên mua thì không. Nếu chúng tôi được tiêu thụ nội địa thì có được quyền nhập khẩu hàng hoá về để bán trong nước như những Doanh nghiệp trong nước hay không. Rất mong nhận được sự hướng dẫn của quí cơ quan Hải Quan. Trân trọng kính chào./.
Trả lời:Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1- Là DN chế xuất, CT chỉ có ngành nghề kinh doanh là gia công xuất khẩu. Nay muốn mở rộng sản xuất, kinh doanh thương mại tiêu thụ vào nội địa thì công ty phải làm thủ tục hải quan theo quy định tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.
2- Về quyền nhập khẩu hàng hoá về để bán trong nước như những Doanh nghiệp trong nước: thực hiện theo Luật đầu tư số: 67/2014/QH13. Trân trọng,   
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *