CHI CỤC HẢI QUAN PHÁT CHUYỂN NHANH KHÔNG TIẾP NHẬN LOẠI HÌNH A11

Tiêu đề:CHI CỤC HẢI QUAN PHÁT CHUYỂN NHANH KHÔNG TIẾP NHẬN LOẠI HÌNH A11
Hỏi:KÍNH CHÀO QUÝ PHÒNG ! DN CHÚNG TÔI CÓ LÔ HÀNG NHẬP VỀ TNT , CHÚNG TÔI CÓ MỞ TKHQ TẠI CCHQ PCN (02DS) NGÀY 22/8/2017 LOẠI HÌNH A11 .TUY NHIÊN , CHI CỤC HƯỚNG DẨN KHAI LOẠI HÌNH A12 HOẶC A11 THÌ PHẢI ĐĂNG KÝ BÊN 02B1 ,NHƯNG BÊN 02B1 THÌ LẠI KHÔNG TIẾP NHẬN A11 TỪ BÊN KHO PCN TNT . NGÀY 15/8/2017 TỔNG CỤC HẢI QUAN CÓ CV SỐ 5384/TCHQ-GSQL CHẤP NHẬN CHO LÀM THỦ TỤC HQ BÌNH THƯỜNG . THEO CÁCH GIẢI QUYẾT HIỆN NAY CCHQ PCN VẪN KHÔNG TIẾP NHẬN A11 , HOẶC PHẢI TRẢ HÀNG VỀ NƯỚC NGOÀI , PHÁT SINH RẤT NHIỀU KHOẢN CHI PHÍ VÀ THỦ TỤC HỦY TKHQ , HOÀN THUẾ VÀ THỜI GIAN CỦA ĐƠN VỊ . XIN QUÝ PHÒNG HƯỚNG DẨN VỀ TRƯỜNG HỢP NÀY PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ,TRÂN TRỌNG
Trả lời:Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014; công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan; công văn  1589/GSQL-GQ1 ngày 01/8/2017 của Cục Giám sát quản lý thì trường hợp hàng hóa nhập khẩu về để tiêu dùng, nếu công ty làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) thì khai báo mã loại hình nhập khẩu là A11; nếu công ty làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu (Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh) thì khai báo mã loại hình nhập khẩu là A12;
Địa điểm đăng ký tờ khai thực hiện theo Khoản b Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015: “Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến”.
Như vậy, theo các quy định hiện nay, hàng hóa về các kho thuộc sự quản lý của Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh thì địa điểm làm thủ tục là Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh và khai báo mã loại hình A12.
Vướng mắc trên của các Doanh nghiệp, cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã báo cáo Tổng cục Hải quan theo công văn số 2655/HQHCM- GSQL ngày 22/8/2017 nhưng Tổng cục Hải quan chưa có hướng dẫn.
Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông báo đến Quý Doanh nghiệp biết, thực hiện ngay khi có hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *