Câu hỏi liên quan thông tư 13/2018/TT-BTTTT và sản phẩm thuộc mã HS 8471.30

Tiêu đề:Câu hỏi liên quan thông tư 13/2018/TT-BTTTT và sản phẩm thuộc mã HS 8471.30
Hỏi:Kính gửi quý cơ quan, Công ty chúng tôi dự định nhập 1 thiết bị được gọi là Falcon Neo Forensic từ Singapore nhằm phục vụ cho mục đích nội bộ của công ty. Sản phẩm này được người bán cung cấp mã HS là 8471.30.0100. Chúng tôi được biết Bộ Truyền thông Thông tin có ra Thông tư 13/2018/TT-BTTT quy định danh mục sản phẩm an toàn an ninh mạng phải nhập khẩu theo giấy phép và sản phẩm chúng tôi định mua nằm trong phạm vi quy định của Thông tư này. Câu hỏi của tôi là trường hợp công ty chúng tôi nhập sản phẩm theo hình thức phi mậu dịch để sử dụng nội bộ và không kinh doanh thì sản phẩm có thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư 13 không? Chúng tôi có phải xin giấy phép nhập khẩu của BTTT không?
Kính mong nhận được phản hồi sớm của quý cơ quan. Chân thành cảm ơn.
Trả lời:Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn tài chính và Quản trị kinh doanh Deloitte Việt Nam
Ngày 24/5/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục liên quan đến Thông tư 13/2018/TT-BTTTT. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 13/2018/TT-BTTTT thì “Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng (sau đây gọi tắt là Giấy phép nhập khẩu).”
Tại Điều 2 Thông tư 13/2018/TT-BTTTT cũng quy định rõ “Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng thực hiện hoạt động nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng thuộc Danh mục.”
Về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, đề nghị doanh nghiệp tham khảo Điều 6 Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *