Cần xin tư vấn về thủ tục nhập khẩu cá cảnh

Tiêu đề:Cần xin tư vấn về thủ tục nhập khẩu cá cảnh
Hỏi:Kính gửi cục hải quan Sắp tới đây em muốn mua một ít cá cảnh có tên trong danh mục cites, phía bên đối tác thì giấy tờ đầy đủ nhưng họ nói không có giấy tờ hợp lệ họ không thể vận chuyển về cho em được ạ, cũng như có vận chuyển về được thì không có đủ giấy tờ để nhận. Nhưng em không biết phải làm thủ tục như thế nào để được nhập khẩu hợp pháp. Rất mong được tư vấn em xin cảm ơn ạ.
Trả lời:Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Mặt hàng cá cảnh mà doanh nghiệp đã xác định có tên trong danh mục Cites, thủ tục thực hiện theo Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Khi đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Trường hợp mặt hàng cá cảnh thuộc Phụ lục I Công ước CITES thì không được nhập khẩu vì mục đích thương mại, trừ trường hợp loài động vật có nguồn gốc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo thì khi nhập khẩu phải có Giấy phép CITES. Trường hợp nhập khẩu loài cá cảnh thuộc Phụ lục II, III Công ước CITES thì phải Giấy phép CITES, chứng chỉ CITES do cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp.
Ngoài ra, mặt hàng cá cảnh sống thuộc đối tượng hàng hóa phải kiểm dịch thủy sản trước khi thông quan theo Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản.
       Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *